ผู้อำนวยการ

นายพงษ์ศักดิ์  สำเร็จกิจ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดหนองพะวา

OBEC LINE


 

สถิติเยี่ยมชม

011461
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวม
48
57
374
10673
1514
366
11461

IP ของท่าน: 54.236.58.220
Server Time: 2021-02-27 19:57:31

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายจำรัศ ด่านนคร
ประธานกรรมการ
2

จ.อ.ธงชัย โกมลฤทธิ์
กรรมการ
3

นายนิล สีดา
กรรมการ
4

นายอ้อม สีดา
กรรมการ
5

นายประยูร คงคารัตน์
กรรมการ
6

นายสมชาย ทองศรี
กรรมการ
7

นายกวิน วงศ์สุวรรณ
กรรมการ
8

นางสาวสุวารี รอดสบาย
กรรมการ
9

นายไพฑูรย์ เฉลิมภพ
กรรมการ
10

นายอภิชัย ศรีสุโข
กรรมการ
11

นายอนันต์ ศิริโชติ
กรรมการ
12

นางสำออย ประกอบสุข
กรรมการ
13

นายเอนก ส่งกลิ่น
กรรมการ
14

นางฉลวย นภาลัย
กรรมการ
15
นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา
กรรมการ/เลขานุการ

 

Login Form

รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ความพึงพอใจ

E-Service