ผู้บริหารโรงเรียน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส่งเสริมความโปร่งใส

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองพะวา 
 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
หนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
5
หมู่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
8
หม่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
9
หมู่ 9 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
11
หมู่ 11 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
12
หมู่ 12 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

เลือกรายงาน  :

 

ประกาศนโยบาย

No Gift Policy

E-Service

   

 

Social Network