จัดซื้อจัดจ้าง

ยังไม่มีการประกาศ

 

 

ประกาศอื่น ๆ  

 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย  ดาวน์โหลด  #  เมื่อวันที่  13 พ.ค 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย  ดาวน์โหลด เมื่อวันที่  29 พ.ค 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย  ดาวน์โหลด  เมื่อวันที่  5 มิ.ย. 63