ผู้อำนวยการ

นายพงษ์ศักดิ์  สำเร็จกิจ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดหนองพะวา

OBEC LINE

 

 

สถิติเยี่ยมชม

043950
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวม
39
84
164
43500
3072
3180
43950

IP ของท่าน: 44.212.99.248
Server Time: 2023-01-31 13:58:14

 


ระเบียบการลงโทษนักเรียน

 

 


คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

 

 


ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

 

 


ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

 


ตรวจเงินแผ่นดิน

 

 


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

 


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561

 


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

 


กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

 


ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

 


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 


พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 


พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 


พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

 


พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

 


พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

 


พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 


พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 


พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

 

Login Form

รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ความพึงพอใจ

E-Service